Bolist

Vad är Bolist?

På Bolist ger vi dig möjligheten att dela upp betalningen månadsvis till dess att hela summan är betald.

Hur mycket du betalar varje gång bestäms av hur många månader du väljer att dela upp betalningen på.

Genom att delbetala jämnar du ut din vardagsekonomi och sprider ut kostnaden över en längre tid.

bolist